Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

25°

-

11

Februari

40%

26°

-

12

Mars

31%

26°

-

14

April

26%

25°

-

20

Maj

26%

24°

-

22

Juni

29%

24°

-

18

Juli

38%

25°

-

15

Augusti

37%

24°

-

17

September

30%

24°

-

19

Oktober

26%

24°

-

24

November

30%

24°

-

21

December

39%

24°

-

15