Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

19°

-

10

Februari

45%

19°

-

13

Mars

33%

19°

-

14

April

28%

19°

-

20

Maj

30%

19°

-

23

Juni

38%

19°

-

18

Juli

47%

19°

-

17

Augusti

44%

19°

-

19

September

37%

19°

-

21

Oktober

29%

18°

-

24

November

34%

19°

-

20

December

46%

19°

-

14