Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

22°

-

10

Februari

45%

23°

-

12

Mars

34%

23°

-

13

April

31%

23°

-

20

Maj

34%

22°

-

22

Juni

42%

23°

-

17

Juli

50%

23°

-

16

Augusti

49%

23°

-

18

September

40%

22°

-

21

Oktober

32%

22°

-

23

November

38%

22°

-

19

December

46%

22°

-

13