Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

23°

-

13

Februari

48%

24°

-

13

Mars

39%

24°

-

17

April

35%

23°

-

20

Maj

37%

23°

-

22

Juni

44%

24°

-

17

Juli

53%

24°

-

14

Augusti

50%

24°

-

18

September

44%

23°

-

21

Oktober

34%

23°

-

23

November

38%

23°

-

21

December

45%

23°

-

15