Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

12

Februari

34%

-

14

Mars

33%

14°

-

16

April

37%

20°

-

17

Maj

37%

24°

-

17

Juni

36%

28°

-

16

Juli

54%

33°

-

12

Augusti

59%

32°

-

13

September

46%

28°

-

14

Oktober

45%

23°

-

12

November

45%

17°

-

12

December

45%

11°

-

11