Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

34%

10°

-

14

Mars

33%

14°

-

17

April

37%

21°

-

17

Maj

38%

25°

-

17

Juni

36%

28°

-

16

Juli

55%

34°

-

12

Augusti

59%

33°

-

13

September

46%

28°

-

14

Oktober

45%

23°

-

12

November

45%

17°

-

12

December

46%

11°

-

12