Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

12

Februari

35%

-

13

Mars

35%

14°

-

15

April

38%

20°

-

16

Maj

39%

25°

-

16

Juni

37%

28°

-

15

Juli

54%

33°

-

12

Augusti

59%

32°

-

12

September

45%

28°

-

14

Oktober

46%

23°

-

12

November

46%

17°

-

12

December

46%

11°

-

11