Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

2

Februari

61%

-

3

Mars

61%

11°

-

3

April

60%

20°

-

5

Maj

64%

26°

-

6

Juni

61%

30°

-

9

Juli

51%

31°

-

14

Augusti

55%

30°

-

12

September

63%

26°

-

7

Oktober

63%

20°

-

6

November

61%

11°

-

5

December

61%

-

2