Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

7

Februari

31%

-

7

Mars

34%

12°

-

11

April

39%

18°

-

13

Maj

39%

22°

-

15

Juni

41%

24°

-

15

Juli

44%

26°

-

16

Augusti

48%

26°

-

13

September

30%

21°

-

17

Oktober

29%

16°

-

16

November

30%

11°

-

11

December

32%

-

7