Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

8

Februari

29%

-

8

Mars

32%

12°

-

11

April

38%

18°

-

13

Maj

39%

22°

-

15

Juni

41%

25°

-

14

Juli

44%

27°

-

15

Augusti

50%

27°

-

13

September

31%

21°

-

17

Oktober

28%

17°

-

16

November

29%

12°

-

12

December

30%

-

9