Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

8

Februari

26%

10°

-

8

Mars

30%

15°

-

11

April

36%

20°

-

13

Maj

37%

24°

-

14

Juni

39%

27°

-

14

Juli

44%

29°

-

14

Augusti

50%

30°

-

12

September

30%

24°

-

16

Oktober

26%

19°

-

16

November

25%

14°

-

13

December

26%

-

9