Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

7

Februari

29%

10°

-

6

Mars

32%

15°

-

10

April

38%

21°

-

12

Maj

39%

25°

-

14

Juni

40%

28°

-

13

Juli

44%

29°

-

14

Augusti

49%

30°

-

12

September

30%

24°

-

16

Oktober

28%

19°

-

15

November

28%

14°

-

10

December

30%

-

7