Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

8

Februari

27%

-

8

Mars

30%

13°

-

11

April

37%

19°

-

13

Maj

38%

23°

-

15

Juni

40%

26°

-

14

Juli

44%

28°

-

15

Augusti

50%

28°

-

13

September

30%

22°

-

16

Oktober

28%

18°

-

16

November

27%

12°

-

13

December

28%

-

9