Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

2

Februari

60%

-

3

Mars

61%

10°

-

4

April

60%

19°

-

5

Maj

63%

25°

-

6

Juni

62%

29°

-

10

Juli

54%

29°

-

14

Augusti

56%

28°

-

14

September

59%

23°

-

10

Oktober

63%

17°

-

7

November

62%

-

4

December

61%

-

2