Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

2

Februari

53%

-

3

Mars

54%

12°

-

5

April

54%

20°

-

7

Maj

58%

26°

-

7

Juni

58%

30°

-

9

Juli

53%

30°

-

13

Augusti

55%

29°

-

12

September

52%

24°

-

11

Oktober

56%

18°

-

8

November

56%

10°

-

5

December

56%

-

2