Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-

2

Februari

58%

-

3

Mars

59%

10°

-

4

April

58%

18°

-

6

Maj

61%

25°

-

6

Juni

61%

28°

-

10

Juli

53%

28°

-

15

Augusti

55%

27°

-

13

September

57%

22°

-

11

Oktober

61%

17°

-

7

November

61%

-

4

December

60%

-

2