Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

2

Februari

56%

-

3

Mars

56%

11°

-

5

April

56%

19°

-

6

Maj

59%

25°

-

7

Juni

60%

29°

-

9

Juli

53%

29°

-

14

Augusti

55%

28°

-

13

September

54%

23°

-

11

Oktober

58%

18°

-

8

November

59%

10°

-

4

December

58%

-

2