Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

3

Februari

48%

-

4

Mars

49%

13°

-

6

April

50%

20°

-

8

Maj

53%

26°

-

8

Juni

55%

30°

-

9

Juli

51%

30°

-

13

Augusti

54%

29°

-

12

September

47%

24°

-

12

Oktober

51%

19°

-

9

November

51%

12°

-

6

December

51%

-

3