Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

11

Februari

38%

12

Mars

38%

12°

14

April

40%

18°

13°

15

Maj

42%

23°

18°

15

Juni

39%

27°

22°

15

Juli

52%

31°

26°

12

Augusti

58%

31°

28°

11

September

45%

27°

26°

13

Oktober

47%

22°

21°

12

November

47%

17°

17°

11

December

48%

10°

12°

10