Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

3

Februari

59%

-

4

Mars

60%

12°

-

4

April

58%

20°

-

7

Maj

62%

27°

-

6

Juni

59%

31°

-

9

Juli

48%

31°

-

15

Augusti

54%

30°

-

12

September

59%

26°

-

9

Oktober

62%

20°

-

7

November

60%

12°

-

6

December

60%

-

4