Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

6

Februari

61%

-

5

Mars

63%

-

5

April

60%

14°

-

7

Maj

61%

20°

-

7

Juni

56%

23°

-

10

Juli

47%

26°

-

16

Augusti

54%

27°

-

12

September

61%

24°

-

8

Oktober

64%

19°

-

7

November

58%

12°

-

7

December

57%

-

6