Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

5

Februari

61%

-

6

Mars

63%

-

5

April

60%

15°

-

8

Maj

61%

20°

-

9

Juni

56%

24°

-

10

Juli

47%

26°

-

14

Augusti

54%

27°

-

13

September

61%

25°

-

8

Oktober

64%

19°

-

7

November

58%

12°

-

8

December

57%

-

7