Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

4

Februari

52%

-

5

Mars

53%

13°

-

6

April

53%

20°

-

8

Maj

56%

26°

-

7

Juni

55%

30°

-

9

Juli

46%

31°

-

15

Augusti

53%

31°

-

12

September

52%

26°

-

9

Oktober

56%

21°

-

7

November

56%

14°

-

7

December

55%

-

5