Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

3

Februari

54%

-

4

Mars

56%

13°

-

5

April

56%

20°

-

7

Maj

59%

27°

-

6

Juni

57%

31°

-

8

Juli

48%

31°

-

15

Augusti

54%

31°

-

11

September

55%

26°

-

8

Oktober

58%

21°

-

6

November

58%

13°

-

6

December

57%

-

4