Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

5

Februari

58%

5

Mars

59%

5

April

57%

15°

7

Maj

58%

20°

14°

7

Juni

53%

24°

19°

9

Juli

44%

27°

23°

15

Augusti

54%

29°

26°

12

September

58%

25°

24°

9

Oktober

62%

20°

21°

7

November

60%

13°

16°

6

December

59%

11°

6