Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

4

Februari

57%

-

5

Mars

58%

10°

-

5

April

57%

18°

-

8

Maj

60%

24°

-

7

Juni

57%

28°

-

10

Juli

47%

29°

-

16

Augusti

53%

28°

-

13

September

57%

24°

-

10

Oktober

61%

19°

-

8

November

60%

11°

-

7

December

60%

-

5