Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

4

Februari

56%

-

5

Mars

57%

12°

-

5

April

56%

19°

-

8

Maj

59%

26°

-

7

Juni

56%

29°

-

9

Juli

47%

30°

-

16

Augusti

53%

30°

-

12

September

56%

25°

-

9

Oktober

59%

20°

-

7

November

59%

12°

-

7

December

58%

-

5