Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

4

Februari

53%

-

5

Mars

54%

13°

-

6

April

54%

20°

-

8

Maj

56%

26°

-

7

Juni

54%

29°

-

9

Juli

46%

30°

-

15

Augusti

53%

30°

-

12

September

54%

26°

-

10

Oktober

58%

21°

-

8

November

57%

13°

-

7

December

56%

-

5