Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

4

Februari

60%

-

4

Mars

62%

-

4

April

59%

17°

-

7

Maj

61%

23°

-

7

Juni

57%

27°

-

10

Juli

47%

29°

-

15

Augusti

54%

29°

-

13

September

61%

25°

-

9

Oktober

64%

19°

-

8

November

60%

11°

-

6

December

59%

-

5