Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

3

Februari

58%

-

4

Mars

60%

13°

-

4

April

59%

21°

-

6

Maj

62%

27°

-

5

Juni

60%

32°

-

8

Juli

50%

32°

-

15

Augusti

54%

30°

-

12

September

58%

26°

-

8

Oktober

61%

21°

-

6

November

61%

13°

-

5

December

60%

-

4