Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

4

Februari

55%

-

5

Mars

56%

12°

-

5

April

55%

19°

-

8

Maj

58%

25°

-

7

Juni

55%

28°

-

9

Juli

46%

29°

-

16

Augusti

53%

29°

-

12

September

55%

25°

-

10

Oktober

59%

20°

-

8

November

58%

12°

-

7

December

58%

-

5