Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

5

Februari

57%

-

5

Mars

58%

-

5

April

56%

15°

-

8

Maj

57%

21°

-

7

Juni

53%

24°

-

9

Juli

45%

28°

-

15

Augusti

54%

29°

-

12

September

57%

25°

-

10

Oktober

61%

20°

-

8

November

60%

12°

-

7

December

59%

-

5