Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

3

Februari

51%

-

4

Mars

52%

14°

-

5

April

54%

21°

-

8

Maj

57%

27°

-

6

Juni

57%

32°

-

8

Juli

49%

32°

-

13

Augusti

53%

31°

-

11

September

52%

26°

-

9

Oktober

56%

21°

-

7

November

55%

13°

-

6

December

55%

-

4