Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

5

Februari

38%

-

6

Mars

40%

13°

-

8

April

43%

19°

-

10

Maj

44%

24°

-

11

Juni

48%

30°

-

9

Juli

48%

30°

-

12

Augusti

53%

30°

-

11

September

37%

23°

-

14

Oktober

38%

18°

-

12

November

38%

11°

-

9

December

40%

-

5