Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

4

Februari

38%

-

6

Mars

40%

12°

-

8

April

43%

18°

-

10

Maj

44%

22°

-

12

Juni

48%

27°

-

11

Juli

48%

28°

-

13

Augusti

53%

27°

-

12

September

37%

21°

-

14

Oktober

38%

16°

-

13

November

38%

10°

-

9

December

40%

-

5