Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

4

Februari

42%

-

5

Mars

43%

14°

-

7

April

45%

21°

-

9

Maj

47%

26°

-

9

Juni

51%

32°

-

8

Juli

50%

32°

-

11

Augusti

54%

31°

-

10

September

41%

25°

-

13

Oktober

42%

19°

-

11

November

42%

12°

-

8

December

44%

-

3