Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

4

Februari

39%

-

5

Mars

40%

14°

-

7

April

43%

20°

-

8

Maj

45%

24°

-

10

Juni

49%

29°

-

9

Juli

48%

30°

-

11

Augusti

54%

29°

-

10

September

38%

23°

-

13

Oktober

39%

17°

-

11

November

39%

11°

-

8

December

40%

-

4