Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

4

Februari

42%

-

5

Mars

43%

14°

-

7

April

45%

20°

-

9

Maj

47%

25°

-

10

Juni

51%

30°

-

10

Juli

49%

30°

-

12

Augusti

54%

29°

-

11

September

41%

24°

-

13

Oktober

42%

18°

-

11

November

42%

11°

-

8

December

43%

-

4