Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

7

Februari

31%

-

6

Mars

33%

14°

-

9

April

39%

20°

-

11

Maj

41%

25°

-

12

Juni

44%

28°

-

11

Juli

46%

30°

-

14

Augusti

52%

30°

-

12

September

32%

24°

-

15

Oktober

31%

19°

-

14

November

31%

13°

-

11

December

32%

-

8