Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

3

Februari

48%

-

4

Mars

48%

14°

-

5

April

50%

21°

-

8

Maj

52%

27°

-

8

Juni

55%

32°

-

8

Juli

52%

32°

-

12

Augusti

55%

31°

-

11

September

46%

25°

-

12

Oktober

49%

20°

-

9

November

50%

12°

-

6

December

50%

-

2