Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

73%

-3°

-

1

Februari

70%

-

2

Mars

67%

-

2

April

64%

17°

-

3

Maj

64%

24°

-

4

Juni

65%

28°

-

6

Juli

62%

29°

-

9

Augusti

64%

27°

-

9

September

64%

22°

-

7

Oktober

69%

16°

-

4

November

74%

-

3

December

73%

-1°

-

1