Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

9

Februari

42%

-

10

Mars

41%

13°

-

12

April

43%

20°

-

12

Maj

46%

25°

-

12

Juni

44%

29°

-

11

Juli

49%

32°

-

13

Augusti

56%

32°

-

12

September

46%

27°

-

12

Oktober

50%

22°

-

11

November

50%

16°

-

10

December

50%

-

9