Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

10

Februari

38%

-

12

Mars

38%

13°

-

14

April

40%

19°

-

14

Maj

43%

25°

-

14

Juni

40%

28°

-

13

Juli

52%

32°

-

12

Augusti

58%

32°

-

12

September

46%

27°

-

13

Oktober

48%

22°

-

11

November

48%

16°

-

11

December

48%

10°

-

10