Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

4

Februari

49%

-

6

Mars

50%

14°

-

7

April

51%

21°

-

9

Maj

54%

27°

-

8

Juni

53%

31°

-

9

Juli

46%

32°

-

15

Augusti

53%

31°

-

11

September

50%

26°

-

10

Oktober

55%

21°

-

8

November

54%

14°

-

7

December

53%

-

5