Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

8

Februari

41%

-

10

Mars

40%

13°

-

12

April

43%

20°

-

12

Maj

46%

25°

-

12

Juni

44%

29°

-

11

Juli

49%

32°

-

13

Augusti

57%

32°

-

12

September

46%

27°

-

11

Oktober

50%

22°

-

10

November

49%

16°

-

10

December

50%

10°

-

8