Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

10

Februari

39%

-

12

Mars

39%

13°

-

13

April

41%

19°

-

14

Maj

43%

24°

-

14

Juni

41%

28°

-

13

Juli

51%

32°

-

13

Augusti

58%

31°

-

12

September

46%

27°

-

13

Oktober

48%

22°

-

12

November

48%

16°

-

11

December

49%

10°

-

10