Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

5

Februari

50%

-

6

Mars

51%

13°

-

7

April

51%

20°

-

9

Maj

54%

26°

-

8

Juni

52%

30°

-

9

Juli

46%

31°

-

15

Augusti

53%

31°

-

12

September

51%

27°

-

10

Oktober

55%

21°

-

8

November

54%

14°

-

7

December

54%

-

5