Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

10

Februari

39%

-

11

Mars

38%

13°

-

13

April

41%

20°

-

14

Maj

44%

25°

-

13

Juni

42%

29°

-

12

Juli

51%

32°

-

12

Augusti

58%

32°

-

12

September

46%

27°

-

12

Oktober

48%

22°

-

11

November

48%

16°

-

10

December

49%

10°

-

9