Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

5

Februari

52%

-

6

Mars

52%

12°

-

7

April

52%

18°

-

9

Maj

54%

24°

-

8

Juni

51%

28°

-

9

Juli

45%

30°

-

15

Augusti

54%

30°

-

12

September

52%

26°

-

10

Oktober

57%

21°

-

9

November

56%

14°

-

7

December

56%

-

6