Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

6

Februari

49%

-

7

Mars

49%

12°

-

8

April

50%

19°

-

9

Maj

52%

24°

-

9

Juni

49%

28°

-

9

Juli

45%

30°

-

15

Augusti

54%

31°

-

12

September

50%

26°

-

10

Oktober

56%

21°

-

9

November

54%

14°

-

8

December

54%

-

6