Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

-4°

-

4

Februari

64%

-1°

-

4

Mars

64%

-

5

April

61%

14°

-

8

Maj

61%

20°

-

9

Juni

56%

24°

-

13

Juli

46%

27°

-

16

Augusti

52%

27°

-

13

September

63%

23°

-

9

Oktober

64%

16°

-

8

November

58%

-

7

December

58%

-1°

-

4