Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-5°

-

4

Februari

62%

-2°

-

4

Mars

64%

-

5

April

61%

16°

-

7

Maj

60%

23°

-

10

Juni

56%

27°

-

12

Juli

47%

29°

-

15

Augusti

53%

28°

-

12

September

63%

24°

-

8

Oktober

64%

16°

-

8

November

57%

-

6

December

55%

-2°

-

4